Etching Cho Sứ (C-ram booster)

990,000 

Etching Cho Sứ (C-ram booster)

Dán lót trước khi gần các mão sứ, veneer hay inlay

Dán lót cho phục hồi sứ bị nứt gãy hay sửa chữa các nứt gãy với composite

Tăng xói mòn trên bề mặt sứ veneer, Inlay.

Danh mục: