Kẹp Gắp ( MS:1303 )

65,000 

Kẹp Gắp ( MS:1303 )

Kích thước: 16cm

Bảo hành 6 tháng

Kẹp Gắp ( MS:1303 )

65,000