Kẹp Chỉ Khâu ( MS:2A09 )

90,000 

Kẹp Chỉ Khâu ( MS:2A09 )

Kích thước: 12cm

Chất liệu: Thép Đức

 

Kẹp Chỉ Khâu ( MS:2A09 )

90,000