Kềm Nhổ Răng ( MS:2512 )

359,000 

Kềm Nhổ Răng ( MS:2512 )

Chất liệu: Thép Đức

Bảo hành 6 tháng

Kềm Nhổ Răng ( MS:2512 )

359,000