Kềm Nghiền Xương ( MS:5505 )

1,099,000 

Kềm Nghiền Xương ( MS:5505 )

Kích thước: 17cm

Kềm Nghiền Xương ( MS:5505 )

1,099,000