Kềm Đặt Đê (KSK Rubber Dam Clamp Forceps)

1,700,000 

Được làm bằng thép không gỉ

Hấp được ở nhiệt độ 132℃

Kích thước: 165x70mm

Kềm Đặt Đê (KSK Rubber Dam Clamp Forceps)

1,700,000