Cây Bẩy Răng ( MS:2323 )

110,000 

Cây Bẩy Răng ( MS:2323 )

Kích thước: 3mm

Chất liệu: Thép Đức

 

Cây Bẩy Răng ( MS:2323 )

110,000