Cây Bẩy Răng (MS : 2324)

110,000 

Cây Bẩy Răng (MS : 2324)

Kích thước: 3mm

Chất liệu: Thép Đức

Cây Bẩy Răng (MS : 2324)

110,000