Cây Bẩy Răng ( MS: 2325)

110,000 

Cây Bẩy Răng ( MS: 2325)

Kích thước: 3mm

Chất liệu: Thép Đức

Cây Bẩy Răng ( MS: 2325)

110,000