Dụng Cụ Bảo Vệ Nhiễm Khuẩn (Barrier Film Paper Inner Core)

270,000 

Dụng Cụ Bảo Vệ Nhiễm Khuẩn (Barrier Film Paper Inner Core)

Có 2 loại: có gờ và trơn

Size: 360*350*280mm