Composite Lỏng (Reflectys flow)

320,000 

Composite Lỏng (Reflectys flow)

Lý tưởng cho những khu vực khó tiếp cận

Kết quả thẩm mỹ cao: dễ đánh bóng và mamg lại hiệu quả

Màu sắc: A1, A2, A3, A3.5, A4

Danh mục: