Composite Đặc (Reflectys)

520,000 

Composite Đặc (Reflectys)

Composite Hàn Quốc duy nhất có bổ sung Zirconia

Độ phản chiếu và màu sắc như răng thật.

Có tính thẩm mỹ cao.

Phục hồi được răng trước và răng sau.

Màu sắc: A1, A2, A3, A3.5, A4

Danh mục: