Kềm 2 Đầu Tròn ( MS:6707 )

259,000 

Kềm 2 Đầu Tròn ( MS:6707 )

Kích thước: 12.5cm

Kềm 2 Đầu Tròn ( MS:6707 )

259,000