Cao Su L;ỏng (Mega Sil Light Body)

250,000 

Cao Su Lỏng (Mega Sil Light Body)

Bổ sung thixotropic ngăn ngừa việc chảy lỏng trong miệng bệnh nhân

Độ đàn hồi và khả năng ưa nước cao đảm bảo lấy dấu chính xác

Đi kèm: 5 đầu trộn và 3 đầu bơm