Calcium Hydroxide Trộn Sẵn Idoform Ấn Độ Chính Hãng MAARC (Calahyd – RC)

240,000 

Calcium Hydroxide Trộn Sẵn Idoform (Calahyd – RC)

Dạng bột nhão canxi hydroxit gốc dầu idoform

Trám bít tạm thời hoặc vĩnh viễn cho ống tủy bị nhiễm trùng

Dùng để trám răng sữa