Bôi Trơn Ống Tủy Chính Hãng Hàn Quốc MDCLUS (Endo Prep Cream) – 9 Gram

240,000 

Bôi Trơn Ống Tủy (Endo Prep Cream)

EDTA 18%

Được sử dụng cho bôi trơn ống tủy, loại bỏ mùn ngà và sửa soạn ống tủy bằng cách tạo ra dung dịch chelate calcium (edta-Ca 2 ) với ion calcium của ngà răng