Bộ Kit Nâng Xoang Kín (Sinus Srestal Approach Kit)

27,600,000 

Bộ Kit Nâng Xoang Kín (Sinus Srestal Approach Kit)

Mã: 7020

Kết hợp các dụng cụ nâng xoang kín truyền thống & nâng xoang bằng áp lực nước.

Danh mục: