Hiển thị 1–12 của 40 kết quả

Vật liệu tiêu hao

Banh Môi (Cheek ratractor)

35,000 

Vật liệu tiêu hao

Bay Đánh (Alginate)

20,000 

Vật liệu tiêu hao

Cán Cọ Etching (Brush Holder)

20,000 

Vật liệu tiêu hao

Chặn Lưỡi (Cheek Ratractor)

25,000 

Vật liệu tiêu hao

Chêm Gỗ (Wooden Wedges)

20,000 

Vật liệu tiêu hao

Chêm Nhựa (Poly Wedges)

20,000 

Vật liệu tiêu hao

Chén Đánh Alginate

30,000 

Vật liệu tiêu hao

Cọ Bôi (Micro applicator)

45,000